מחסנים להשכרה מק"ט 670

מיקום: אשדוד, יבנה אשדוד אשקלון, גודל / שטח: 3000 עד 12500 מ''ר מחיר: 38 ₪ ארנונה: 6 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 13000 מ''ר גובה: 14 מטר

מחסנים להשכרה באשדוד, בנייה עלפי דרישת השוכר

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il