מחסנים להשכרה ברמלה

השכרת מחסן ברמלה

מיקום: רמלה, רמלה, גודל / שטח: 4500 מ''ר מחיר: 38 ₪ ארנונה: 5 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 3000 מ''ר גובה: 7.5 מטר


תאור הנכס

מחסן ברמלה 22 מטר גובה

מיקום: רמלה, רמלה, גודל / שטח: 3000 עד 5500 מ''ר מחיר: 43 ₪ ארנונה: 5 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 4500 מ''ר גובה: 22 מטר


תאור הנכס

מחסן להשכרה מיידית

מיקום: רמלה, רמלה, גודל / שטח: 2000 עד 3200 מ''ר מחיר: 38 ₪ ארנונה: 5 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 2500 מ''ר גובה: 5.5 מטר


תאור הנכס

להשכרה מבנה קשיח גג בטון

מיקום: רמלה, רמלה, גודל / שטח: 1000 עד 1500 מ''ר מחיר: 38 ₪ ארנונה: 5 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 2000 מ''ר גובה: 5.5 מטר

מחסנים להשכרה, מחסן ברמלה, קומת קרקע, חדיש

תאור הנכס

מחסן להשכרה ברמלה

מיקום: רמלה, רמלה, גודל / שטח: 2000 עד 4000 מ''ר מחיר: 38 ₪ ארנונה: 6 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 4000 מ''ר גובה: 12 מטר

מחסנים להשכרה, מחסן ברמלה, בנייה עלפי דרישת השוכר

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il