מחסנים להשכרה בלוד

מבנה לאחסנה בלוד

מיקום: לוד, לוד, גודל / שטח: עד 1100 מ''ר מחיר: 35 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 500 מ''ר גובה: 7 מטר


תאור הנכס

מחסן לוגסטי גדול להשכרה

מיקום: לוד, רמלה לוד, גודל / שטח: 25000 מ''ר מחיר: ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 20000 מ''ר גובה: 12 מטר

מחסנים להשכרה, מחסן בלוד, בנייה עלפי דרישת השוכר...

תאור הנכס

מחסן להשכרה בלוד

מיקום: לוד, רמלה לוד, גודל / שטח: 2500 עד 4000 מ''ר מחיר: 40 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 4000 מ''ר גובה: 12 מטר

מחסן בלוד, מחסנים להשכרה, בנייה עלפי דרישת השוכר

תאור הנכס

מחסן לוגסטי בלוד צפון

מיקום: לוד, רמלה לוד, גודל / שטח: 2000 עד 3500 מ''ר מחיר: 35 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 4000 מ''ר גובה: 7 מטר

השכרת מחסן, קומת קרקע, חדיש, מתאים ל, לוגיסטיקה

תאור הנכס

מחסן לפי דרישה בלוד

מיקום: לוד, רמלה לוד, גודל / שטח: 2000 עד 3700 מ''ר מחיר: 37 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 3500 מ''ר גובה: 12 מטר

מחסנים להשכרה, מחסן בלוד, בנייה עלפי דרישת השוכר

תאור הנכס

המחסן הושכר לחברה

מיקום: לוד, רמלה לוד, גודל / שטח: 650 מ''ר מחיר: 35 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 300 מ''ר גובה: 13 מטר

השכרת מחסן, מחסן בלוד, קומת קרקע, יצוגי...

תאור הנכס

מרכז לוגסטי חדש

מיקום: לוד, לוד, גודל / שטח: 3000 מ''ר מחיר: ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 4000 מ''ר גובה:


תאור הנכס

מחסן במפלס הרצפה

מיקום: לוד, רמלה לוד, גודל / שטח: 10000 מ''ר מחיר: 34 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 700 מ''ר גובה: 9 מטר

מחסנים להשכרה, מחסן בלוד, מתאים ל, הפצה...

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il