השכרה משרדים ברמת מעטפת

השכרת משרדים ברמת מעטפת מהותה שהיזם מוסר את כל שטחים הציבוריים במגדל המשרדים בגמר מלא ואת כל שטחי פנים המשרדים נמסרים לשוכר ברמת מעטפת ( יש לשים לב גם כאן יש כל מני אפשרויות מה כוללת המעטפת ) והשוכר מתכנן ומבצע את הבינוי המשרדים בעצמו ועל חשבונו. על פי שיטה זאת השוכר משלם דמי שכירות למשרדים להשכרה עבור שטח המשרדים במגדל ברמת מעטפת ללא תמחור עליות הגמר במחיר שכן השוכר יישא בעליות אלו בעצמו.

החסרונות לשיטת רמת מעטפת להשכרת משרדים בכך שמצריכה מחברות הון לבינוי המשרדים ( עליות הבנייה ושכ"ט של יועצים מתכננים ופיקוח ) והבנה כי ניכוי הוצאת בינוי במשרדים מתפרסת על גבי שנים כפחת. ( מומלץ להתייעץ עם רו"ח ) השכרת משרדים ברמת מעטפת מצריכה זמן משאבים וכח אדם. יש לדעת כי בינוי המשרדים ברמת מעטפת לרמת גמר מלא מהווה פרויקט הנוסף לפעילות השוטפת של החברה וככזה מצריך טיפול בפרויקט בינוי משרדים שאינו בתחום ההתמחות של החברה מצב זה עשוי להיות הרפתקני וחורג מתקציבים שהוגדרו מראש.

למרות האמור יש לא מעט חברות שבוחרות בהשכרה ברמת מעטפת ורואים בשיטה זאת יתרון וזאת מתוך ראייה ארוכת טווח כי לאורך השנים עסקת משרדים להשכרה ברמת מעטפת תוכיח את עצמה כלכלית שכן דמי השכירות לאורך כל תקופת השכירות יהיו נמוכים יותר.

יש לבדוק מה נכלל ברמת המעטפת שמוסר היזם וכלול במחיר דמי השכירות, לעיתים ניתן להשיג רמת מעטפת שנמסרת עם פריסת ספרינקלרים, הזנת לוח חשמל , הזנת מים, חדרים רטובים ועוד.

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il