שטחי ציבור בבניין משרדים

אופן חישוב בשטח הציבורי בעסקה להשכרת משרדים יכול להתבטא בסוף בשורת ההוצאה להשכרת 1 מ"ר משרדים נטו בסכומים גבוהים, כל בניין משרדים יש לו שיטת חישוב משלו. יש לבדוק פרמטרים הנכללים בחישוב שטח ברוטו, אין להסתמך על % תוספת לשטח כללי כתורה מסיני, צריך לשים לב שלא נכללים פעמיים אותם שטחים ציבורים בחישוב תוספת לשטח הנטו בהשכרת המשרדים. עדיף להיצמד לתוכנית ההגשה של היזם לוועדת הבנייה אם לא אזיש לדרוש פרוט חישוב שטחים וסוגי שטחים של מודד מוסמך לכל לבניין בשלמותו ולחלץ שטחים ציבוריים ביחס זה. אם מבצעים מדידה אין לדחות מדידה לאחר חתימה אלא בטרם חתימה על הסכם שכירות.

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il