מחירון משרדים - אין דבר כזה !

האמת על מחירון משרדים , אין דבר כזה !

חיפוש משרדים באזורים שונים יוכל להניב אינדיקציה לרמות מחיר משרדים, שכן אין באמת דבר כזה מחירון משרדים אלה סקירה של רמת מחיר בנקודת זמן מסוימת המשווה מחיר השכרת משרדים באזורים שונים ו/או בבניינים שונים.

שוק השכרות המשרדים מונע מכוח השוק דבר המייצר רמת מחיר אופיינית לאזור מסוים ולבניין מסוים אך אין מדובר במחירון משרדים !

מחירון משרדים יכול להתאים למשכיר אחד, חברה או פרטי, המציע משרדים להשכרה או מכירה שבבעלותו ואשר קבעה לעצמו !!! מחירון להשכרתם.

לכן יש להיזהר מהמינוח "מחירון" ומ"מחירונים" שונים המוצגים המקומות שונים( אתרי אינטרנט כתבות יזומות בעיתונים כלכלים או אתרים כלכליים ואתרים אחרים ) בהקשר של רמת מחירי משרדים להשכרה או קנייה, שכן במסווה של מידע לציבור כנראה שזהו ניסיון לקבע מחירי השכרה בצורה מלאכותית.

מידע נוסף אודות רמות מחיר להשכרה וקניית משרדים במנוע החיפוש תחת הלשונית משרדים להשכרה.

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il