משרדים להשכרה בתל אביב

משרדים בגמר לפי דרישה

מיקום: תל אביב, ת"א כללי, גודל / שטח: 450 עד 5000 מ''ר מחיר: 85 ₪ דמי ניהול: 15 ₪ ברוטו נטו: 15% ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 460

מיקום: רמת החייל, ת"א כללי, גודל / שטח: 1300 עד 2550 מ''ר מחיר: דמי ניהול: 4.5 ₪ ברוטו נטו: 15% ארנונה: 20 ₪ מ''ר / חודש

משרדים רמת החייל, בניין משרדים, יוקרתי, לובי מפואר

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 338

מיקום: רמת החייל, ת"א כללי, גודל / שטח: עד 1500 מ''ר מחיר: דמי ניהול: 4.5 ₪ ברוטו נטו: 15% ארנונה:

משרדים להשכרה, משרדים רמת החייל, בניין משרדים

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 247

מיקום: רמת החייל, ת"א כללי, גודל / שטח: 450 עד 1750 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: 15% ארנונה:

משרדים רמת החייל, בניין משרדים, מפואר, חדש

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 283

מיקום: רמת החייל, ת"א כללי, גודל / שטח: 1000 עד 76000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: 15% ארנונה:

משרדים, משרדים רמת החייל, יוקרתי, בניין חכם

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 120

מיקום: תל אביב, ת"א כללי, גודל / שטח: 350 עד 1000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: 15% ארנונה:

משרדים, משרדים רמת החייל, בניין משרדים, משולב מסחר

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il