משרדים השכרה בפתח תקווה

משרדים להשכרה מק"ט 140

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 6000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 139

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 3000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 137

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 2000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 136

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: עד 6500 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 134

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 300 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 162

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 1500 עד 3000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: 4 ₪ ברוטו נטו: ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש

משרדים להשכרה, משרדים בקריית אריה, פסטורלי

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 817

מיקום: קריית אריה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 1400 מ''ר מחיר: 58 ₪ דמי ניהול: 12 ₪ ברוטו נטו: ארנונה: 16 ₪ מ''ר / חודש

משרדים להשכרה, משרדים בפתח תקווה, פארק הייטק ומשרדים

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 816

מיקום: קריית אריה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 20000 עד 50000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה: 16 ₪ מ''ר / חודש

אפשרות לבניין עצמאי בכל גודל, משרדים בפתח תקווה

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 815

מיקום: קריית אריה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 10000 עד 30000 מ''ר מחיר: 50 ₪ דמי ניהול: 14 ₪ ברוטו נטו: ארנונה: 16 ₪ מ''ר / חודש

משרדים להשכרה, בניין משרדים, חדש, רמת מעטפת...

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 206

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 10000 עד 80000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il