משרדים השכרה בפתח תקווה

משרדים להשכרה מק"ט 813

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 700 מ''ר מחיר: 60 ₪ דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:

השכרת משרדים, משרדים בפתח תקווה, בניין משרדים...

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 812

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 12000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:

משרדים בקריית אריה, תפוסה מלאה,......

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 662

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 300 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:

השכרת משרדים, משרדים בפתח תקווה,......

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 508

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 500 עד 6000 מ''ר מחיר: 15 ₪ דמי ניהול: 3.5 ₪ ברוטו נטו: ארנונה: 14 ₪ מ''ר / חודש

משרדים בפתח תקווה, בניין משרדים, משולב מסחר

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 438

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 10000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 437

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 20000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:

משרדים בפתח תקווה, בניין משרדים, תפוסה מלאה......

תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 169

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 10000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 167

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 4000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 150

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: 7000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

משרדים להשכרה מק"ט 141

מיקום: פתח תקווה, פ''ת ראש העין, גודל / שטח: עד 4000 מ''ר מחיר: דמי ניהול: ברוטו נטו: ארנונה:


תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il