משרדים להשכרה ברמלה

בניין משרדים בתכנון ברמלה

מיקום: רמלה, רמלה, גודל / שטח: 5000 עד 12000 מ''ר מחיר: 40 ₪ דמי ניהול: 10 ₪ ברוטו נטו: 12% ארנונה: 6 ₪ מ''ר / חודש

משרדים להשכרה, משרדים להשכרה ברמלה, בניין משרדים

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il