ארנונה ותשלומים מוניציפליים אחרים

בטרם השכרת משרדים יש לבדוק תעריף,סיווג ואופן החישוב של גביית ארנונה ברשות המוניציפלית הרלוונטית. בכל רשות יש תעריף סיווגים ואופן חישוב שונים, במקרים רבים גם השטח ואופן חישובו שונים בין המושכר על פי ההסכם ובין השטח לחישוב על פי הרשות. תעריף הארנונה להשכרת משרדים עשוי להשתנות בתוך אותה עיר כמעט מרחוב לרחוב כך שיש לשים לב גם לאיזה חלק בעיר הבניין שייך.

מסי שילוט ארנונה על חניה מנהלות פארקים אגרות שמירה וכד... התשלומים מתעדכנים אחת לשנה ושינויים צריכים  את אישורו של שר הפנים

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il