מגרשים למכירה בפארק חמן

מגרש לתעשיה קלה ועתירת ידע

מיקום: חבל מודיעין, חבל מודיעין, גודל / שטח: 25000 מ''ר יעוד: תעשיה מחיר: 1100000 ₪ בעלות: מנהל מיסים והיטלים: שולם פיתוח

פארק חמן, א.ת חבל מודיעין, תוכניות בנייה מוכנות

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il