מגרשים למכירה בחבל מודיעין

אזורי התעשייה של שוהם וחבל מודיעין ממש צמודים זה לזה, לכן יתכן ותוצאות חיפוש תחת שוהם יופיעו גם בחיפוש מגרשים תחת חבל מודיעין ולהיפך.

מגרש לתעשיה קלה ועתירת ידע

מיקום: חבל מודיעין, חבל מודיעין, גודל / שטח: 25000 מ''ר יעוד: תעשיה מחיר: 1100000 ₪ בעלות: מנהל מיסים והיטלים: שולם פיתוח

פארק חמן, א.ת חבל מודיעין, תוכניות בנייה מוכנות

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il