מבני תעשייה להשכרה מק"ט 671

מיקום: אשדוד, יבנה אשדוד אשקלון, גודל / שטח: 3000 עד 12500 מ''ר מחיר: 36 ₪ ארנונה: 6 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 13000 מ''ר גובה: 14 מטר

מבנה תעשיה להשכרה, מבנה תעשיה באשדוד, קומת קרקע

תאור הנכס

מבני תעשייה להשכרה מק"ט 672

מיקום: אשדוד, יבנה אשדוד אשקלון, גודל / שטח: 7500 עד 15000 מ''ר מחיר: 36 ₪ ארנונה: 6 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 13000 מ''ר גובה: 8.5 מטר

מבנה תעשיה באשדוד, יבנה עלפי דרישת השוכר

תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il