מבנה תעשיה להשכרה בלוד

מבני תעשייה להשכרה מק"ט 475

מיקום: לוד, לוד, גודל / שטח: 3000 מ''ר מחיר: 38 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 3700 מ''ר גובה: 9 מטר

מבנה תעשיה להשכרה, מבנה תעשיה בלוד, יבנה עלפי דרישת השוכר

תאור הנכס

מבנה תעשיה 1100 מ"ר

מיקום: לוד, לוד, גודל / שטח: עד 1000 מ''ר מחיר: 35 ₪ ארנונה: 11 ₪ מ''ר / חודש חצר / גישה: 500 מ''ר גובה: 7 מטר


תאור הנכס

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il