קבוצת רכישה מגרש ביעוד לוגסטיקה ואחסנה בשוהם

קבוצת רכישה לשוהם ישראל, מגרש ללוגסטיקה ואחסנה

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il