דמי ניהול בבניין משרדים

נהוג לבחון את עלות דמי הניהול בכמה למ"ר ושקלל בכלל העליות הכרוכות בהשכרת המשרדים, יש נטייה בהסכמי ניהול לא היכנס לפרטים או שכלל אין הסכם ניהול ואז יש הגדרה כללית של דמי ניהול. יש לשים לב לפרטים ולבחון מה מקבלים תמורת תשלום דמי ניהול, לדוגמא האם ביטוח השטחים הציבוריים נכלל? האם פנוי פסולת נכלל? האם ארנונה בשטח הציבורי נכללת בדמי הניהול? חשמל מיזוג אוויר? חשמל שטחים ציבוריים בכלל? ארנונה לחנייה? תשלום עבור שימוש במים?

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il